Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

R.O.B. experience leisure V.O.F. Steenstraat 153
5521 KS Eersel
KvK-nummer 75021129 info@rob-experience-leisure.nl

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat aan welke regels R.O.B. Experience Leisure zich moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Omdat je persoonsgegevens met R.O.B. Experience Leisure deelt als je klant bent, als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt, informeert R.O.B. Experience Leisure je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die R.O.B. Experience Leisure verwerkt

R.O.B. Experience Leisure verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens:

 • −  Voor- en achternaam

 • −  Adresgegevens

 • −  Telefoonnummer

 • −  E-mailadres

 • −  Bankrekeningnummer

 • −  Eventueel andere gegevens die je vrijwillig verstrekt

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  R.O.B. Experience Leisure verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder heeft R.O.B. Experience Leisure niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

  Met welk doel verwerkt R.O.B. Experience Leisure persoonsgegevens?

  R.O.B. Experience Leisure verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om:

 • −  Je te kunnen bellen of e-mailen om een offerte uit te brengen of een afspraak te maken

 • −  Een koopovereenkomst te sluiten

 • −  Goederen bij je af te leveren

 • −  Facturen te versturen en betalingen te verwerken

 • −  Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

  R.O.B. Experience Leisure gebruikt jouw persoonsgegevens overigens niet voor marketingactiviteiten, tenzij je daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

  Hoe lang bewaart R.O.B. Experience Leisure persoonsgegevens?

  R.O.B. Experience Leisure bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Om een indruk te geven:

 • Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als je geen klant wordt.

 • Word je wel klant, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dat nodig is voor het

  uitvoeren van de overeenkomst.

 • Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard.

• Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt R.O.B. Experience Leisure jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is om ons werk goed te kunnen doen of als het wettelijk verplicht is. Deze derden zijn bijvoorbeeld de boekhouder en onderaannemers. Voor zover dat volgens de AVG nodig is, sluit R.O.B. Experience Leisure verwerkersovereenkomsten met die derden.

R.O.B. Experience Leisure maakt gebruik van social media tools van buiten de EU, zoals facebook en linkedin en maakt gebruik van Adwords. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG.

Cookies

R.O.B. Experience Leisure gebruikt de volgende Cookies zodat er bij een bezoek aan onze website wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van cookies:

 • Statistische cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar

  rapportages over te krijgen. R.O.B. Experience Leisure maakt daarbij gebruik van de dienst

  Google Analytics.

 • Marketing cookies (Adwords) voor commerciële en promotionele doeleinden.

  Google Analytics

  R.O.B. Experience Leisure maakt gebruik van Google Analytics. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@rob-experience-leisure.nl. Je dient je bij zo’n verzoek natuurlijk wel te identificeren, zodat R.O.B. Experience Leisure er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Beveiligen van jouw persoonsgegevens

  R.O.B. Experience Leisure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. R.O.B. Experience Leisure heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door R.O.B. Experience Leisure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met R.O.B. Experience Leisure op via info@rob-experience-leisure.nl.

  Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door R.O.B. Experience Leisure, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons